سرمایه گذاری

با سود تضمینی


با تجربه، حضور فیزیکی، ارتباطات، وکلای برجسته و آگاهی به قوانین، بخود اجازه می دهیم تا از شما برای مشارکت در پروزه های عمرانی درکشورهای آلمان، فرانسه  و اسلواکی، با اخذ سود قابل توجه و تضمینی، دعوت نماییم؛

اقامت اروپا    

با ثبت شرکت      


شما مالک یک شرکت اروپایی شده و اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت میباشد. اما برخلاف بقیه شرکتها، پس از آنکه متقاضی کارت اقامت ١ ساله اتحادیه اروپا را دریافت نمود اقدام به ثبت شرکت
مینماییم؛

​​ملک درآلمان 

و اقامت اروپا


مالکیت یک واحد مسکونی -
 با سند مالکیت صد در صد  بنام  شما درنزدیکی شهرهامبورگ آلمان؛

مالکیت یک شرکت اروپایی؛ -
قامت اروپا برای کل خانواده، که قابل تمدید بوده و سپس تبدیل به اقامت دایم و شهروندی خواهد شد؛

گروه مشاورین سرمایه گذاری اروپا

گروه مشاورین سرمایه گذاری اروپا از سال ۱۹۹۸ فعالیت حرفه ای خود را در زمینه مشاوره و کمک برای تجارت و سرمایه گذاری در اروپا آغاز نموده است. مرکزیت فعالیت گروه در اسلواکی، اتریش، آلمان و فرانسه می باشد و پاسخگوی کلیه

.نیازهای شما دراغلب کشورهای اروپا خواهد بود

​​ارتباطات محلی، حضور فیزیکی، استفاده از وکلای مجرب، آشنایی به قوانین بروز و سایر امکانات ما در این کشورها، ما را قادر ساخته است که بتوانیم مشاور خوبی برای هموطنانی باشیم که تصمیم به آغاز یک سرمایه گذاری، زندگی و آینده جدید برای خود و خانواده شان دراروپا می باشند

ملک دراسلواکی

و اقامت اروپا


مالکیت یک واحد مسکونی -

 با سند مالکیت  بنام  شرکت شما دراسلواکی؛
مالکیت یک شرکت اروپایی؛ -
افتتاح حساب بانکی دراروپا؛ -

اقامت اروپا برای کل خانواده، که قابل تمدید بوده و سپس تبدیل به اقامت دایم و شهروندی خواهد شد؛

 '' توجه ''

درمواردی که واحد مسکونی درهریک ازاین ۳ کشورخریداری می شود، خدمات اخذ اقامت شنگن برای شما و خانواده

محترم بصورت رایگان وازطریق کشوراسلواکی و بصورت کاملا قانونی درسریع ترین زمان ممکن انجام می پذیرد


ملک درفرانسه

و اقامت اروپا


مالکیت یک واحد مسکونی -

 با سند مالکیت  بنام  شرکت شما درفرانسه؛
مالکیت یک شرکت اروپایی؛ -
افتتاح حساب بانکی دراروپا؛ -

اقامت اروپا برای کل خانواده، که قابل تمدید بوده و سپس تبدیل به اقامت دایم و شهروندی خواهد شد؛